Allergier

Hvad sker der i kroppen, når man får allergi? – var: Den mest almindelige årsag til, at man udvikler madallergi, er, at immunforsvaret danner såkaldte antistoffer mod et stof. Stofferne, som stimulerer dannelsen af antistoffer, kaldes allergener og er altid proteiner.

Hvor almindeligt er det med fødevareallergi hos små børn? – Svar: Stadig flere børn udvikler allergi, men det er ikke klarlagt, at det er madallergierne, som bliver mere udbredte. Ca. 2 ud af 100 børn under et år er allergiske over for mælk eller æg. Andelen af allergiske børn stiger med alderen, og ca. 6 ud af 100 børnehavebørn og små skolebørn har madallergi.

Hvorfor bliver børn allergiske? – Svar: Der er en stærk arvelig disposition for at udvikle allergi. Risikoen for, at børn bliver allergiske, stiger, hvis en eller begge forældre har allergi. Men mange får problemer, selvom ingen i familien er allergiske. Det er stadig uklart, hvorfor en del børn udvikler allergi. Man ved til gengæld, at miljøfaktorer påvirker risikoen.

Vokser man fra madallergier? – Svar: Børns allergier over for mad forsvinder ofte med årene. De fleste børn, der har været allergiske over for komælk, kan tåle mælk igen, når de når treårsalderen. Børn, der er allergiske over for æg, vokser ofte fra den, når de når seksårsalderen. Når det gælder allergier over for andre fødevarer, er det ikke klarlagt, hvornår eller hvor ofte børn vokser fra dem. Undersøgelser har vist, at børn med mange forskellige fødevareallergier oftere har problemer i længere tid, end børn der er allergiske over for en eller to fødevarer.