Skip to main content

Privatlivspolitik

Vi har stor respekt for vores kunders og webstedsbesøgenes integritet. Denne politik skal på en tydelig og transparent måde beskrive hvordan vi indsamler, anvender, viser, overføre og gemmer persondata på en sikker måde. GDPR, på dansk oversat til persondataforordningen.

Ansvarlig for persondata

Arvid Nordquist Danmark, cvr nr 26675774, Store Kongensgade 24 B, 1264 København K  indgår i Arvid Nordquist-koncernen og moderselskabet Arvid Nordquist HAB ("AN", "vi", "oss") som har det overordnet  ansvar for koncernen, hermed også Arvid Nordquist Danmark. Arvid Nordquist Danmark har derforinteresse i at overføre persondata til Arvid Nordquist HAB. Arvid Nordquist HAB og Arvid Nordquist Danmark har derfor et delt ansvar for persondata.

HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen i Tyskland ("HiPP") är varumärkesägare. AN och HiPP är gemensamt ansvariga för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, enligt artikel 26 i dataskyddsförordningen (GDPR). Ett avtal är upprättat mellan parterna AN och HiPP som reglerar att denna personuppgiftspolicy efterlevs. Det ligger i båda parters största intresse att du som användare ska känna dig trygg och väl informerad, helt enkelt för att du är värdefull för oss.

Fördelning av personuppgiftsbehandlingen

Arvid Nordquist HAB & Arvid Nordquist Danmark 
AN sköter den administrativa delen av informationen på denna webbplats. Det kan innefatta nyhetsbrev till konsumenter, konsumentservice, konsumentkontakt med dietist, nyhetsbrev till personal inom vården, kontaktformulär för vårdpersonal samt materialbeställning för vårdpersonal. Vi sköter inbjudningar till event, konsumenttävlingar samt kommunikation i sociala medier. Vi sköter även administrationen av HiPP BabyClub.

HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
HiPP sköter den tekniska driften och utvecklingen av webbplatsen www.hipp.dk samt lagringen av webbplatsens data på server i Tyskland. Datan tillhörande konsumenter på den svenska marknaden administreras på inget sätt av HiPP - teknisk plattform och datalagring erbjuds AN som en tjänst i partnerskapet. HiPP har ett separat dataskyddsombud som säkerställer och ansvarar för säker lagring av datan, i enlighet med GDPR och avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar:

Mr. A. Maier
E-mail: datenschutz@hipp.de
Georg-HiPP-Straße 7
85276 Pfaffenhofen

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os på personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se eller via almindeligt brev som sendes til Arvid Nordquist, Ekensbergsvägen 117, Box 1285, 171 25 Solna, Sverige. För övriga ärenden hänvisar vi till vår konsumentservice på hipp@arvidnordquist.se.

Indsamling af persondata

Hvad er persondata
Persondata er alle typer af information, individuelt eller i kombination med andre oplysninger, som kan knyttes til en levende person. Typiske persondata er personnummer, navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Billeder og lydoptagelser af personer som behandles på PC’en kan være persondata også, selvom der ikke er knyttet et navn til dette. Krypterede oplysninger og anden elektronisk identitet, som f.eks. IP-adresser og cookies, er også persondata som kan kobles til en fysisk person.

Formålet med at indsamle persondata og hvilke oplysninger vi indsamler

Besøg på websider og apps
For at du kan bruge vores websider og vores apps på en måde som er efter vores hensigt, og for at vi kan evaluerer og forbedre disse tjenester, bruger vi cookies og andet analyseværktøj. En cookie er en lille datafil med tekst som gemmes i computeren, og hver type af cookies har en specifik opgave. En del cookies anvendes for at indsamle statistik om antal besøgende på websiden, og andre anvendes til at indhente information om hvilke operativt system og hvilken browser den besøgende bruger. Denne information gør det muligt for os at udvikle og optimere vores browser og apps.

Protokolldata
Varje gång du besöker vår webbsida registreras automatiskt information om besöket en så kallad protokollfil. Det är som serverns loggbok kan man säga, för att ansvarig för sajtens publicering ska kunna redogöra för och registrera viktiga moment i besökshistoriken. Varje protokollfil registrerar den här informationen:

• vilka sidor som anropats och i vilken ordning
• namnet på sidor och filer som anropats
• datum och tid för anropet, om anropet lyckades samt utnyttjandegrad av serverns kapacitet vid tidpunkten för förfrågan
• den överförda volymen data
• den IP-adress som stått för anropet
• inloggningsinformation om sådan använts under besöket
• vilken typ av enhet som använts (mobil, desktop, osv.)
• användaragent (berättar om typ av webbläsare, sökmotor, osv.)

Denna data används endast för analytiska och statistiska ändamål och på helt anonym basis.

HiPP BabyClub
HiPP BabyClub är en konsumentklubb som administreras i Sverige av Arvid Nordquist på uppdrag av HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG i Tyskland, som är ägare och grundare av både varumärket HiPP och HiPP BabyClub, som finns i många länder både inom och utom EU. Klubben finns till för dig som förälder, för att du ska få ta del av kunskap och råd kring barnmat.

När du registrerar dig i HiPP BabyClub ges du tillfälle att samtycka till insamlingen av de personuppgifter som krävs för att klubbfunktionerna ska fungera för dig och ditt barn. Utan ditt samtycke kan vi inte ta emot din ansökan om medlemskap.

Personuppgifter vi samlar in är ditt namn, adress, kontaktuppgifter samt ditt barns namn. Ändamålet är att våra utskick av föräldrabrev ska kunna skickas till dig och personaliseras med ditt barns namn. Adressuppgifterna behöver vi för att kunna skicka ut vinst om du deltar i och vinner någon av klubbens tävlingar. Du anger ett användarnamn vid registreringen och detta behöver inte vara ditt riktiga namn. Vill du inte att ditt riktiga namn skall publiceras i samband med tävlingarna (deltagande är frivilligt) så skapa ett användarnamn som inte är ditt riktiga namn.

För ytterligare instruktioner kring klubbens funktion läs våra Användarvillkor. Du kan när som heslt avsluta ditt medlemskap i HiPP BabyClub eller välja att endast avsluta utskciken av föräldrabreven om du hellre vill det. För vår support i dessa frågor vänligen kontakta oss på hippbabyclub@arvidnordquist.se eller personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se .

Kundeservice og forbrugerkontakt
Vi indsamler persondata fra dig når du kontakter os, f.eks. via kundeservice, e-mail, telefon eller på anden måde. I første omgang indsamler vi de persondata som behøves for at kunne besvare dit spørgsmål eller håndtere dit ærinde. Det er oplysninger som navn, e-mail eller telefonnummer. Ved personlig henvendelse indsamler vi også de oplysninger som du selv vælger at give os. Det kan f.eks. være oplysninger om allergi, helbredstilstand eller andre oplysninger som er relevante for dit ærinde.

Nyhedsbrev
Når du abonnere på HiPP's nyhedsbrev, så gemmer vi dit navn og din e-mail for at kunne fremsende nyhedsbrevet. Vi kan også bede om yderligere oplysninger som f.eks. hvilket område du bor i og hvilket erhverv du har, og det er udelukkende så vi kan sende relevante informationer til dig.

Konkurrencer
Når vi laver en konkurrence gemmer vi dine persondata for at kunne identificere deltagerne, kommunikere med deltagerne, sikre korrekt alder på deltagerne samt at kunne finde en vinder og formidle en præmie.

Messer & Events
På messer og events indsamler vi persondata for senere at kunne informere om vores produkter og tjenester. Vi indsamler også persondata for at kunne kommunikere om messen eller eventen , både før, under og efter dette. Det kan i disse tilfælde handle om bookingbekræftelser, svar på spørgsmål samt evalueringer. Grupperne af persondata som behandles er navn, erhverv, firmanavn, adresse, postnr og eventuelt ønske om specialkost.

Sociale medier
Vi benytter os af sociale medier i vores markedsføring. Leverandørerne af disse netværk indsamler og behandler persondata fra dig som bruger af platformen, for at kunne tilpasse den samlede tjeneste efter dine ønsker. Vi gemmer ikke persondata fra brugere som besøger vores sociale konto uden at bede om samtykke i hvert enkelt tilfælde, som f.eks. en konkurrence eller hvis vi har behov for yderligere oplysninger i lignende forbrugerærinde. Er du interesseret i at læse mere om de sociale netværks respektive persondatapolitik? Her er linket til de mest almindelige netværks integritetspolitiker:

YouTube
Facebook
Instagram
Twitter

Håndtering og lagring af persondata

AN´s retsgrundlag for behandling af dine persondata
AN behandler dine persondata lovligt. Det kan forekomme, at de samme persondata behandles som støtte til lukning af en aftale, specifikt ved samtykke eller på grundlag af, at oplysningerne er nødvendige for at opfylde andre juridiske forpligtelser. Dette indebærer at selvom du tilbagekalder dit samtykke kan dine oplysninger stadig findes hos os, men med et andet formål. I hovedsagen behandler vi dine data for at fuldføre en aftale i hvilken du er en del af.

Kundeservice og forbrugerkontakt
Vi bruger dine persondata for at kunne give dig service når du kontakter os med spørgsmål, synspunkter eller f.eks. reklamationer. Vi bruger dine kontaktdata, f.eks. e-mail, og telefonnummer for at kunne kontakte dig i forbindelse med spørgsmål. Vi anvender også de øvrige persondata som vi har om dig til at håndtere dit spørgsmål og dit ærinde afhængig af hvad der er relevant i det enkelte tilfælde.

Markedsføring og personalisering
Kundeinformation kan anvendes i markedsføringsammenhæng af AN for at kontakte dig pr. post, e-mail og SMS.

Hvis du har tilmeldt dig til nogle af vores nyhedsbreve, så anvender vi dine persondata for at sende nyhedsbreve til dig og for at tilpasse indholdet af brevet til dig. Det er dels for at se din e-mail og din købshistorik. Ved at anvende disse data kan vi give dig de tilbud som vi mener kan have interesse for dig.

I visse tilfælde deler vi disse data med vores samarbejdspartner for at de kan hjælpe os med at tilpasse vores tilbud og markedsføring til dig. Vi sikre, at vores partnere behandler data i overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning

Hvis du deltager i nogle af vores konkurrencer bruger vi dine persondata for at kommunikere med dig, sende meddelelse hvis du har vundet samt formidle evt. præmie. 

For analysering af forbrugermønstre og personalisering benytter vi os af cookies. Du kan læse mere i vores Cookiepolitik.

Udvikling af tjenester og service
Vi bruger de data vi får ind om vores kunder til at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester. Det gælder dels vores digitale tjenester, hvor vi analyserer forbrugeradfærd for at udvikle og forbedre information, funktion samt tilbud. Det gælder også udvikling af vores produkter efter kundens ønsker og adfærd, og f.eks. for at afhjælpe mangler og øge sikkerheden. Vi bruger anonyme data på aggregeret niveau for at lave denne type analyser.

Lovkrav
Endelig er behandlingen af dine persondata også vigtig for at opfylde forpligtelser i henhold til gældende love og bestemmelser, såsom sikkerhed og det regnskabsmæssigt.

Arkivering af data
AN følger normal praksis i dansk handel. Vi gemmer dine personlige data, så længe det er nødvendigt med henblik på behandling. I kundedatabasen lagres personoplysninger i 3 år efter at du er ophørt med at være kunde.

Hvis du reklamere over et produkt så gemmer vi samtlige data i den perioden hvor reklamation bliver udredt, dog maximalt i 6 måneder efter den er afsluttet.

Hvis du abonnere på vores nyhedsbrev gemmes dine persondata så længe som du ønsker at modtage dette.

Når du deltager i konkurrencer så gemmer vi dine persondata til vi har udtrukket og  informeret en vinder. Derefter sletter vi dine persondata.

De samme persondata kan gemmes på flere steder af forskellige grunde. Det betyder at data der er slettet i et system da det ikke længere er nødvendigt, stadig, med samtykke, kan findes i et andet system da det skal bruges til et andet formål.

AN's tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikker behandling af dine personlige data
Vi har løbende foranstaltninger for at overholde principperne om "indbygget databeskyttelse og databeskyttelse som standard". Vi vurderer løbende risikoen for personlig databehandling og træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risici. Vi underviser løbende vores personale i databeskyttelsesspørgsmål. Har du direkte spørgsmål om hvordan vi arbejder med EU´s gældende integritetslovgivning GDPR – så kontakt: personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se.

Tredje part

Kontraktpartner og IT-leverandører
Vi anvender et antal forskellige IT-tjenester og IT-systemer i vores virksomhed. I nogle af disse gemmes og håndteres persondata. Vi værner om din integritet og sikkerheden omkring dine data ved alle håndteringer. Nogle systemer er installeret lokalt hos os og det er kun vores personale der har adgang til disse data. I disse tilfælde er der ingen overførsler til tredje part. Nogle systemer er dog cloudløsninger eller installeret hos leverandøren og betyder, at vi overfører personlige data til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores persondataassistent og håndterer oplysninger efter vores forskrifter. Nogle events foregår udenfor EU/EES-området. Det betyder at persondata kan bliver overført til samarbejdspartner i disse lande for at kunne gennemfører eventet. Nogle gange deler vi ansvaret, dvs. begge parter er ansvarlige for at behandle disse data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Internt IT-system
Internt behandler vi persondata i vores kundedatabase, i vores salgssupport system, i vores system for webhandel, lager og vareleverancer og i vores kundeservice. Disse systemer er nødvendige for at vi kan leverer de produkter du har bestilt fra os og for at kunne håndtere de spørgsmål og den kundepleje der er nødvenlig når du anvender disse databaser. I disse systemer kan samtlige persondata som vi indhenter håndteres.

Webanalysevirksomhed
Vi bruger eksterne leverandører omkring personalisering og analyse af brugeradfærd på vores webside samt til brugerfeedback. Disse virksomheder håndterer persondata som assistent for  os og på vores regning. De data det drejer sig om er indsamlet via cookies og håndteres anonymt og på et samlet niveau.

Dine rettigheder

Samtycke
Behandling af persondata, som er nødvendige for at vi kan indgå en aftale med dig eller at opfylde en juridisk forpligtigelse der er tilladt, uden samtykke. Hvis vi skal indsamle og håndtere dine persondata i anden anledning, kræves det derimod at du samtykker til dette. Det sker ved at du gør brug af vores tjenester på hipp.dk .

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan når som helst vælge at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakt os på personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se. Hvis du tilbagekalder dit samtykke vil vi slette dine persondata og stoppe behandlingen som omfatter dette samtykke. Det kan forekomme, at de samme persondata behandles både pga. samtykke og med baggrund i at opgaven er nødvendig eller på grund af andre regler. Det betyder, at selvom du tilbagekalder dit samtykke og behandlingen på grundlag af samtykket ophører, kan de personlige oplysninger stadig forblive hos os til andre formål.

Rettigheder til kontrol af dine persondata
Du har ret til at anmode om, at oplysningerne om dig slettes, suppleres eller rettes. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine persondata begrænses til bestemte formål og f.eks. ikke bruges til direkte mail osv.

Rettigheder til at få information om hvilke persondata vi har gemt om dig
Hvis du vil have information om hvilke data vi har registrerede om dig, kan du skriftligt ansøge om dette på nedenstående adresse. Udskrift fra register sendes og er uden beregning en gang om året.

Hvordan anmoder jeg om et register udskrift?
Du skriver og beder om registerudskrift fra AN. OBS! Du skal indsende din begæring skriftligt da den skal indeholde din underskrift, så du kan ikke få den på mail. Mærk brevet med ”Begæring om persondata”

Du kan skrive således:

Persondata udskrift – til den persondata ansvarlige hos Arvid Nordquist HAB 
Hermed søger jeg om information iflg. Artikel 15 i persondataforordningen (GDPR).

...........................................................................
Sted, dato og underskrift

...........................................................................
Tydeligt navn

...........................................................................
Personnummer

...........................................................................
Adresse

...........................................................................
E-mail / telefonnummer

Cookies

På hipp.dk anvender vi cookies for at forbedre din oplevelse, samle information til vores markedsføring og for at kunne udvikle vores websteder. Informationerne gemmes anonymt. For håndtering af dette er vores politik omkring persondata og cookies gældende.

Klager

Enhver, der mener, at et selskab overtræder EU's gældende privatlivspolitik GDPR kan kontakte Datatilsynet. Læs mere på www.datatilsynet.dk .